Składki

     Składka członkowska wynosi 30 zł / miesiąc (360 zł za rok) i jej opłacanie jest statutowym obowiązkiem każdego Członka Izby. Składkę można podzielić na dwie raty –  w terminie do 31 maja za pierwszą połowę roku i do 31 grudnia za drugą połowę roku. Aby zrezygnować z członkostwa w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej należy zwrócić się z pisemną prośbą do Zarządu Izby o wykreślenie z rejestru Członków Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.

Rezygnacja z członkostwa nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności z tytułu składki członkowskiej do dnia, w którym złożona zostaje prośba o wykreślenie.

Wpłaty, takie jak: składki członkowskie, darowizny, prosimy kierować na rachunek bankowy P.I.G.


Konto Bankowe : Bank PEKAO BP 59 1020 2892 0000 5102 0597 0373


 

Jak zostać członkiem Podkrakowskiej Izby Gospodarczej?

Aby przystąpić do Podkrakowskiej Izby Gospodarczej należy:

1. Wypełnić Deklarację przystąpienia do Podkrakowskiej Izby Gospodarczej (do pobrania w formacie PDF).

2. Przesłać wypełnioną deklarację do P.I.G. (pocztą, mailem lub doręczyć osobiście).

3. Dokonać jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł.

Składka członkowska wynosi 30 zł / miesiąc (360 zł za rok) i jej opłacanie jest statutowym obowiązkiem każdego Członka Izby. Składkę można podzielić na dwie raty– w terminie do 31 maja za pierwszą połowę roku i do 31 grudnia za drugą połowę roku. Aby zrezygnować z członkostwa w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej należy zwrócić się z pisemną prośbą do Zarządu Izby o wykreślenie z rejestru Członków Podkrakowskiej Izby Gospodarczej. Rezygnacja z członkostwa nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności z tytułu składki członkowskiej do dnia, w którym złożona zostaje prośba o wykreślenie.

Wpłaty, takie jak: składki członkowskie, darowizny, prosimy kierować na rachunek bankowy P.I.G.