Zarząd

Jerzy Wodnicki ………………….. Prezes
Jan Hardek
Janusz Pijocha …………………… Wiceprezes Jerzy Kosek
Kazimierz Job ……………………. Wiceprezes Krzysztof Droździewicz
Marcin Badura ………………….. Wiceprezes Józefa Jezioro
Bolesław Sikora ………………… Skarbnik
Jerzy Wodnicki
Czesław Waś ……………………… Skarbnik Paweł Worotniak
Aleksander Kurek Urszula Woźniak
Kazimierz Malinowski